Skip to content

Attention

The medical device and therapy related information on this website is aimed exclusively at healthcare professionals.

Not all products are cleared or available for sale in all Asia Pacific countries.

By clicking on the button "Accepted and Confirmed" you assure that you have taken note of this information and that you are a healthcare professional.

Sản phẩm và dịch vụ

  Dịch vụ và các nguồn lực

  Fresenius Medical Care cam kết hỗ trợ giáo dục y tế / khoa học chân chính trong các lĩnh vực điều trị liên quan, và do đó, góp phần cải thiện các tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe và nâng cao dịch vụ chăm sóc bệnh nhân.

  • Giáo dục và các dịch vụ để hỗ trợ chương trình trị liệu của bạn
  • Các hội nghị, hội thảo
  • Hỗ trợ đào tạo y khoa liên quan thận nhân tạo cho nhân viên y tế
  • Fresenius Medical Care Ventures được thành lập để đầu tư vào các công ty khởi nghiệp và các công ty ở giai đoạn đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

  Thêm thông tin

  Để có thêm thông tin về Bệnh Nhân & Người Nhà bệnh nhân, vui lòng truy cập trang web của Fresenius Medical Care Asia Pacific freseniusmedicalcare.asia